МД Тур - Туроператор
Вход за агенти
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Международни фестивали
Начало / Фестивали / Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал
Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит 2022 - Международен фолклорен фестивал

Цени от: след запитване

Дати: 10.06.2022 - 12.06.2022

За фестивала   Международен фолклорен фестивал  „Несебърски накит” Несебър, България Видео Запитване

За фестивала

  Международен фолклорен фестивал  „Несебърски накит” Несебър, България

10 - 12 юни 2022 г.

І. Общи положения.

Цели на VIII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”  2022 г:

- да съхрани и популяризира фолклорното наследство

- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество

- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

ІІ. Организатори.

     Организатори и домакини на VIII Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2022 г. са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.

ІІІ. Право на участие във фестивала имат:

български и чуждестранни любители, самодейци и почитатели на фолклора от читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и др.

       Участниците са разделени в следните категории:

      - индивидуални фолклорни изпълнители

     -  фолклорни певчески групи за автентичен фолклор

     -  народни хорове за обработен фолклор

      - фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен   фолклор 

      - фолклорни танцови състави, които изпълняват обработен фолклор

     -  клубове за народни танци

     -  фолклорни инструменталисти 

     -  фолклорни ансамбли

        Възрастови групи:      

  І   възрастова група – до 12 г.

ІІ  възрастова група – от 13 г. до 17 г.

ІII  възрастова група – от 18 г. до 25 г.

IV възрастова група  -  над 25 г.

Възрастта се определя към 10.06.2022 година.

IV. Правила за участие.

 Участниците в VIII Международен фолклорен фестивал  „Несебърски накит” 2022 г.  представят програма, при следния

регламент :

РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН

● Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути. - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

● Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8  минути.

- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

● Народни  хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути. - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)

Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ  ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ

Автентичен танцов фолклор:

 ● Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.

Обработен танцов фолклор:

● Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.

     Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ

КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ

Клубове за народни танци  представят програма до 6 минути, която да включва две хора от една или повече фолклорни области.

Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.

РАЗДЕЛ МУЗИКА

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Участниците в раздел народни инструменти: кавал, джура гайда, гъдулка, тамбура, представят две изпълнения по избор  до 6 мин.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ

         Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ се представят с програма до 15 мин.
        
V. Журиране и награди.

          ● Фестивалът има конкурсен характер.

          ● Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство.

 

Раздел музика – Народна песен – Народни инструменти:

Проф. акад. Милчо Василев – главен художествен ръководител на Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив, композитор, диригент.

Ваня Монева – хоров диригент, преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” гр. София

Раздел хореография:

Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив, балетмайстор във фолклорен ансамбъл ,,Тракия” гр. Пловдив.

Доц.  Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна,  художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.

          ●  Всички участници във фестивала получават  грамота за участие.

● На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, певчески групи, народни хорове, танцови състави, инструменталисти, клубове за народни танци и фолклорни ансамбли във всяка възрастова група  се присъждат диплом и статуетка.

●     Решението на журито е окончателно.

          ● Наградите са осигурени от Община Несебър и НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър

Специална награда на НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър – 100 лв.

Гранд при – Раздел музика – Народна песен -  500 лв.

Гранд при – Раздел хореография– Народни танци -  500 лв.

 

VI. Финансови условия.

Всички участници във фестивала заплащат такса участие.

- за певчески групи, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли – се заплаща такса участие от 10.00 лв.(с ДДС) за всеки участник.

- за индивидуални фолклорни изпълнители и инструменталисти  – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)

- индивидуален фолклорен изпълнител, който участва в певческа група, народен хор или ансамбъл, заплаща само таксата от 20лв.(с ДДС

Такса участие се заплаща :

- по банков път

IABAN           BG 65STSA93000003704999

BIG                 STSABGSF

- на място при регистрация на участниците

VІІ. Допълнителни разпоредби.

● Редът на участие се определя от организаторите и не подлежи на промяна от участниците.

● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.

 ●    Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.

●  Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват  изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.

ІX. ПРОГРАМА.

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН - 10.06.2022 г./петък/

09.00 ч. до 16.00 ч. –      регистрация на участниците НЧ  „Яна Лъскова 1905”

16.00 ч. до 17.00 ч. –      техническа репетиция НЧ  „Яна Лъскова 1905”                                   

17.00 ч. до 19.00 ч. –     конкурсна програма както следва: НЧ  „Яна Лъскова 1905”

Раздел музика – Народна песен

Първа възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел музика – Народна песен

Втора възрастова група – Индивидуални изпълнители

17.00 ч. до 19.00 ч. –      техническа репетиция  - Амфитеатър

19.00 ч. до 22.00 ч. –      откриване на фестивала и  конкурсна

програма както следва: – Амфитеатър

Раздел музика – Народни инструменти

Първа възрастова група

Раздел хореография – Народни танци

Първа възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен

Първа възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел хореография – Народни танци

Първа възрастова група – Обработен танцов фолклор  

Раздел музика – Народна песен

Първа възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли  

Първа възрастова група

Раздел музика – Народни инструменти

Втора възрастова група

Раздел хореография – Народни танци

Втора възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен

Втора  възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел хореография – Народни танци

Втора възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен

Втора  възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли

Втора възрастова група

Раздел музика – Народни инструменти

Трета възрастова група

Раздел музика – Народна песен

Трета възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци

Трета възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен

Трета възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел хореография – Народни танци

Трета възрастова група – Обработен танцов фолклор

Раздел музика – Народна песен

Трета възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Фолклорни ансамбли

Трета възрастова група

Раздел хореография – Клубове за народни танци

ВТОРИ ДЕН - 11.06.2022 г./събота/

09.00 ч. до 16.00 ч. –  регистрация на участниците

                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”

11.00 ч. до 12.00 ч.  – семинар по български народни танци ръководен от

                                      проф. д-р Антон Андонов и  доц.  Катя Кайрякова

                                      НЧ „Яна Лъскова 1905”

12.00 ч. до 13.30 ч -    методическа среща с ръководителите на

                                     вокалните състави ръководена от

                                     проф. акад. Милчо Василев и Ваня Монева

                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”

15.00 ч. до 17.00 ч. –  техническа репетиция – Амфитеатър

17.00 ч. до 17.30 ч. –  дефиле на участниците – НЧ  „Яна Лъскова 1905”

17.30 ч. до 22.00 ч. –  конкурсна програма, както следва – Амфитеатър

Раздел музика – Народна песен

Четвърта възрастова група – Индивидуални изпълнители

Раздел хореография – Народни танци

Четвърта възрастова група – Автентичен танцов фолклор

Раздел музика – Народни инструменти

Четвърта възрастова група

Раздел музика – Народна песен

Четвърта възрастова група – Групи за автентичен фолклор

Раздел хореография – Клубове за народни танци

Раздел музика – Народна песен

Четвърта възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор

Раздел хореография – Народни танци

Четвърта възрастова група – Обработен танцов фолклор

Фолклорни ансамбли

Четвърта възрастова група

ТРЕТИ ДЕН - 12.06.2022 г./неделя/

12.00 ч. до 13.00 ч. –      конференция на журито с ръководителите на

                                        колективите   НЧ „Яна Лъскова 1905”

16.00 ч. до 18.00 ч. –      техническа репетиция – Амфитеатър

18.00 ч. до 22.00 ч. –      награждаване, галаконцерт на наградените

Амфитеатър

    Домакините на VIII Международен фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2022 г. организират хоротека за всички участници от фестивала на 11.06.2022 г., в ресторанта на хотел „Есперанто” Слънчев бряг, с начален час 20.30 ч.

Желаещите да присъстват на мероприятието да отразят в заявката  като свободен текст техният брой

 

X. Заявка за участие:

Творческа заявка

1.Име на колектива / индивидуален изпълнител / инструменталист:

.................................................................................................................................

Държава.................................................................................................................. 

Град/Село...............................................................................................................

2. Име на ръководителя:....................................................................................

Телефон за връзка:....................................

Е-mail.........................................................

3. Име на корепетитор, педагог.......................................................................

4. История на колектива (кога е създаден, творческа дейност, участия, успехи и т.н.) – не повече от 1 страница.

5. Име и фамилия на художествения ръководител, чието име се вписва в грамотата за участие:......................................................................................

6. Конкурсна програма

Раздел...................................................................................................................

Възрастова група:..................................................................................................

 

1. Наименование на изпълнението /песен,танц/ .................................................................................................................................

Музика....................................................................................................................

Текст ......................................................................................................................

Хореография..........................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

2. Наименование на изпълнението /песен,танц/ .................................................................................................................................

Музика....................................................................................................................

Текст ......................................................................................................................

Хореография..........................................................................................................

Продължителност..........................................

Брой участници..............................................

 

7. Списък на участниците с дата на раждане.

8. Необходима техника /брой микрофони/......................................................

Молим заявката да се изпраща в Word формат/ .Да не е  сканирана или в pdf формат.

Заявките за участие трябва да се изпратят в срок до 01.06.2022 г. на адрес:

гр. Несебър – ПК 8231

ул. „Месамбрия” № 20

Народно читалище „Яна Лъскова - 1905”

e-mail: chitaliste_ns@abv.bg

 

Заявки, получени след уточнения срок, както и такива, които не носят пълна информация се оставят без последствия.

 

Настаняване в хотели категория 2*,3,4* - за повече информация и цени, моля свържете се с нас

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео

Вашето запитване

Име*
Имейл*
Телефон*
Желана дата*
Брой възрастни*
Брой деца
Уточнения
 
Моля, въведете МД Тур - туроператор, хотели онлайн
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!