МД Тур - Туроператор
Вход за агенти
Несебърски накит 2023 - Международен фолклорен фестивал
Международни фестивали
Начало / Фестивали / Несебърски накит 2023 - Международен фолклорен фестивал

Несебърски накит 2023 - Международен фолклорен фестивал

Цени от: след запитване

Дати: 09.06.2023 - 11.06.2023

За фестивала   Международен фолклорен фестивал  „Несебърски накит” Несебър, България Видео Запитване

За фестивала

  Международен фолклорен фестивал  „Несебърски накит” Несебър, България

 

 

IX Международен фолклорен фестивал
„Несебърски накит” Несебър, България
9 - 11 юни 2023 г.
 
 
 
                             І. Общи положения: 
Цели на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”
 2023 г:
- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество 
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора 
 
 
 
 
                                                     
                   ІІ. Организатори:
 
 
Организатори и домакини на IX Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит” 2023 г. са Община Несебър и Народно читалище „Яна Лъскова 1905” Несебър.
 
ІІІ. Право на участие във фестивала имат:
-  български и чуждестранни любители, самодейци и почитатели на фолклора от читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и други.
      
       Участниците са разделени в следните категории:
 
      - индивидуални фолклорни изпълнители
     -  камерни фолклорни певчески формации /от дует до секстет/
     -  фолклорни певчески групи за автентичен фолклор 
     -  народни хорове за обработен фолклор
- фолклорни танцови състави, които изпълняват автентичен   фолклор  
      - фолклорни танцови състави, които изпълняват обработен фолклор
     -  клубове за народни танци 
     -  фолклорни инструменталисти  
     -  фолклорни ансамбли
 
        Възрастови групи:
               
 
                            І    възрастова група – до 12 г. 
 
                                          ІІ   възрастова група – от 13 г. до 17 г.
ІII  възрастова група – от 18 г. до 25 г.
IV възрастова група  -  над 25 г.
Възрастта се определя към 09.06.2023 година.
 
IV. Правила за участие: 
 
      Участниците в IX Международен фолклорен фестивал 
„Несебърски накит” 2023 г.  представят програма, при следния 
регламент :
 
РАЗДЕЛ МУЗИКА – НАРОДНА ПЕСЕН
 
● Индивидуалните фолклорни изпълнители представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 5 минути.
 - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)
 
●  Камерните фолклорни певчески формации представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 6 минути.
 - препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)
 
● Групи за автентичен фолклор представят две песни с времетраене до 8 
  минути.
- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)
 
● Народни  хорове за обработен фолклор представят две народни песни или авторски песни на фолклорна основа, с времетраене до 8 минути.
- препоръчително е едната песен да бъде безмензурна (за II, III и IV възр. група)
 
Песните могат да бъдат изпълнени акапелно, с музикален съпровод на живо или синбек.
 
РАЗДЕЛ  ХОРЕОГРАФИЯ – НАРОДНИ ТАНЦИ
 
 
Автентичен танцов фолклор:
 
 ● Танцови групи, които представят автентични хора с времетраене до 10 минути.
Обработен танцов фолклор:
● Фолклорни танцови състави представят два танца с времетраене до 10 минути.
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.
 
 
РАЗДЕЛ ХОРЕОГРАФИЯ
 
КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ
 
Клубове за народни танци  представят програма до 6 минути, която да включва две хора от една или повече фолклорни области.
 
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо или синбек.
 
 
РАЗДЕЛ МУЗИКА
 
НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ
 
Участниците в раздел народни инструменти: кавал, джура гайда, гъдулка, тамбура, представят две изпълнения /бърза и бавна мелодия/ до 6 мин.
 
ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ
         Фолклорни ансамбли /хор, оркестър, танцов състав/ се представят с програма до 15 мин.
         
V. Журиране и награди:
● Фестивалът има конкурсен характер.
● Изпълненията на участниците се наблюдават от жури, включващо специалисти в областта на фолклорното изкуство
.
 
 
 
 
 
Раздел музика – Народна песен – Народни инструменти:
 
Проф. акад. Милчо Василев – главен художествен ръководител на Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив, композитор, диригент.
 
Д-р Ваня Монева – хоров диригент, преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” гр. София
 
Д-р Данислав Кехайов - народен певец, фолклорист
 
Раздел хореография:
 
Проф. д-р Антон Андонов - преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, балетмайстор във фолклорен ансамбъл ,,Тракия” гр. Пловдив.
 
Доц.  Катя Кайрякова - преподавател в ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна,  художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен”.
 
          ●  Всички участници във фестивала получават  грамота за участие.
● На всички класирали се индивидуални фолклорни изпълнители, камерни формации, певчески групи, народни хорове, танцови състави, инструменталисти, клубове за народни танци и фолклорни ансамбли във всяка възрастова група  се присъждат диплом и статуетка.
●   Решението на журито е окончателно.
● Наградите са осигурени от Община Несебър и НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър
          ●  Парични награди
 
Гранд при – Раздел музика – Народна песен -  500 лв.
Гранд при – Раздел хореография– Народни танци -  500 лв.
 
VI. Финансови условия.
 
Всички участници във фестивала заплащат такса участие.
 
- за певчески групи, камерни формации, народни хорове, танцови състави, клубове за хора, фолклорни ансамбли – се заплаща такса участие от 
12 лв.(с ДДС) за всеки участник.
- за индивидуални фолклорни изпълнители и инструменталисти  – се заплаща такса участие от 20.00 лв.(с ДДС)
 
Такса участие се заплаща :
 
- по банков път
 
IABAN BG 65STSA93000003704999
BIG STSABGSF
 
- на място при регистрация на участниците
 
VІІ. Допълнителни разпоредби. 
 
● Редът на участие се определя от организаторите и не подлежи на промяна от участниците.
● Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
  ●    Разходите за пътни, нощувки и храна са за сметка на участниците.
●  Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират и записват  изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
 
VIII. Място на провеждане
 
Амфитеатър „Жана Чимбулева” гр. Несебър – стар град
При лоши метеорологични условия – НЧ „Яна Лъскова 1905” Несебър
 
XIX. Контакти.
 
Община Несебър 
НЧ „Яна Лъскова 1905” гр. Несебър
тел./факс 0554 43159 
тел 055445714
e-mail: chitaliste_ns@abv.bg 
www.yanalaskova.org
GSM: 0894 300 931   Тодор Атанасов 
 
X. ПРОГРАМА.
 
 
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
 
ПЪРВИ ДЕН - 09.06.2023 г./петък/
09.00 ч. до 16.00 ч. – регистрация на участниците 
                                        НЧ  „Яна Лъскова 1905”
16.00 ч. до 18.00 ч. – техническа репетиция  
                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”
17.30 ч. до 22.00 ч. –     откриване на фестивала, конкурсна 
                                        програма както следва:
                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”
 
 
Раздел музика – Народна песен 
Първа възрастова група – Индивидуални изпълнители
 
Раздел музика – Народни инструменти 
Първа възрастова група
 
Раздел хореография – Народни танци 
Първа възрастова група – Автентичен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Първа възрастова група – Групи за автентичен фолклор
 
Раздел хореография – Народни танци 
Първа възрастова група – Обработен танцов фолклор
      
Раздел музика – Народна песен 
Първа възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор
 
Фолклорни ансамбли  
Първа възрастова група
 
Раздел музика – Народна песен 
Втора възрастова група – Индивидуални изпълнители
 
Раздел музика – Народни инструменти 
Втора възрастова група
 
Раздел хореография – Народни танци 
Втора възрастова група – Автентичен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Втора  възрастова група – Групи за автентичен фолклор
 
Раздел хореография – Народни танци 
Втора възрастова група – Обработен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Втора  възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор
 
Фолклорни ансамбли 
Втора възрастова група
 
 
Раздел музика – Народна песен 
Трета възрастова група – Индивидуални изпълнители
 
Раздел музика – Народни инструменти 
Трета възрастова група
 
Раздел хореография – Народни танци 
Трета възрастова група – Автентичен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Трета възрастова група – Групи за автентичен фолклор
 
Раздел хореография – Народни танци 
Трета възрастова група – Обработен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Трета възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор
 
Фолклорни ансамбли 
Трета възрастова група
 
Раздел хореография – Клубове за народни танци
 
ВТОРИ ДЕН - 10.06.2023 г./събота/
09.00 ч. до 16.00 ч. –  регистрация на участниците 
                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”
11.00 ч. до 12.00 ч.  – семинар по български народни танци ръководен от 
                                      проф. д-р Антон Андонов и  доц.  Катя Кайрякова
                                      НЧ „Яна Лъскова 1905”
12.00 ч. до 13.00 ч -    методическа среща с ръководителите на
                                     вокалните състави ръководена от
                                     проф. акад. Милчо Василев и д-р. Ваня Монева
                                     НЧ „Яна Лъскова 1905”
15.00 ч. до 17.00 ч. –  техническа репетиция 
                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”
17.00 ч. до 17.30 ч. –  дефиле на участниците 
                                      НЧ  „Яна Лъскова 1905” – 
                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”
17.30 ч. до 22.00 ч. –  конкурсна програма, както следва 
                                     Амфитеатър „Жана Чимбулева”
 
Раздел музика – Народна песен 
Четвърта възрастова група – Индивидуални изпълнители
 
Раздел музика – Народни инструменти 
Четвърта възрастова група
 
Раздел хореография – Народни танци 
Четвърта възрастова група – Автентичен танцов фолклор
 
Раздел музика – Народна песен 
Четвърта възрастова група – Групи за автентичен фолклор
 
Раздел хореография – Клубове за народни танци
 
Раздел музика – Народна песен 
Четвърта възрастова група – Народни хорове за обработен фолклор
 
Раздел хореография – Народни танци 
Четвърта възрастова група – Обработен танцов фолклор
 
Фолклорни ансамбли 
Четвърта възрастова група
 
 
ТРЕТИ ДЕН - 11.06.2023 г./неделя/
12.00 ч. до 12.30 ч. – конференция на журито с ръководителите на
                                        певческите колективи   НЧ „Яна Лъскова 1905”
12.30 ч. до 13.00 ч. – конференция на журито с ръководителите на
                                        танцовите колективи   НЧ „Яна Лъскова 1905”
16.00 ч. до 18.00 ч. – техническа репетиция 
                                        Амфитеатър „Жана Чимбулева”
18.00 ч. до 22.00 ч. – награждаване, галаконцерт на наградените 
Амфитеатър „Жана Чимбулева”
 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настаняване в хотели категория 2*,3,4* - за повече информация и цени, моля свържете се с нас

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео

Вашето запитване

Име*
Имейл*
Телефон*
Желана дата*
Брой възрастни*
Брой деца
Уточнения
 
Моля, въведете МД Тур - туроператор, хотели онлайн
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!