МД Тур - Туроператор
Вход за агенти
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Международни фестивали
Начало / Фестивали / Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир
Математика без граници 2019 - Международен турнир

Математика без граници 2019 - Международен турнир

Цени от: след запитване

Дати: 28.06.2019 - 01.07.2019

За фестивала Видео Запитване

За фестивала

Скъпи колеги,

В това писмо можете да намерите някои важни подробности за петата година на турнира: график на дейностите, Правилника за турнира, заедно с учебната програма на MWB и формуляра за кандидатстване.

Първи кръг (есен)17 – 31 октомври 2018 г.

Втори кръг (зима)25 януари – 15 февруари 2019 г.

Полуфинал за България (пролет)23 – 31 март 2019 г.

Финал - гр. Несебър, България – 28 юни - 1 юли 2019 г.

Предвид различията в организацията на учебната година в някои страни, можем да удължим срока за провеждане на дистанционни кръгове на състезанието. Очакваме предложения от училищата за възможно разширяване.

ЕСЕН 2018

До 14 октомври 2018 г. - Училищата трябва да изпратят заявление за участие чрез електронна поща на следните адреси: mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com. Формулярът за кандидатстване трябва да съдържа подробности за плащането. Ако искате да получите фактура, моля, посочете необходимата информация - получател, идентификационен номер, адрес. Всички такси за банков превод ще бъдат поносими от страната-партньор.

До 15 октомври 2018 г. - Организаторите ще изпратят тестовете, отчета за отговори, ключа за отговори и примерния доклад за резултатите на участниците в участващите училища;

16 - 25 октомври 2018 г. - Конкурсът ще се проведе в един удобен за училището ден;

До 28 октомври 2018 г. - Училищата трябва да изпратят доклада за резултатите по електронна поща на mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com Докладът за резултатите трябва да бъде придружен от сканиран документ като доказателство за платена такса за участие.

8 ноември 2018 г. - Резултатите от есенния кръг ще бъдат публикувани на уебсайта на турнира;

До 28 ноември 2018 г. - Сертификатите за всички участници и медалите за победителите ще бъдат изпратени по пощата.

ЗИМА 2019

До 28 януари 2019 г. - Училищата трябва да изпратят заявление за участие чрез електронна поща на следните адреси: mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com. Формулярът за кандидатстване трябва да съдържа подробности за плащането. Ако искате да получите фактура, моля, посочете необходимата информация - получател, идентификационен номер, адрес. Всички такси за банков превод ще бъдат поносими от страната-партньор.

До 28 януари 2019 г. - Организаторите ще изпратят тестовете, отговорите, ключовете за отговор и примерния доклад за резултатите на участниците в училищата участнички;

29 януари 2019 г. - 7 февруари 2019 г. - Конкурсът ще се проведе в удобен за училището ден;

До 10 февруари 2019 г. - Училищата трябва да изпратят доклада за резултатите чрез електронна поща на mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com Докладът за резултатите трябва да бъде придружен от сканиран документ като доказателство за платена такса за участие.

20 февруари 2019 г. - Резултатите от есенния кръг ще бъдат публикувани на уебсайта на турнира.

До 10 март 2019 г. - Сертификатите за всички участници и медалите за победителите ще бъдат изпратени по пощата.

 

ПРОЛЕТ 2019

До 18 март 2019 г. - Училищата трябва да изпратят заявление за участие чрез електронна поща на следните адреси: mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com. Формулярът за кандидатстване трябва да съдържа подробности за плащането. Ако искате да получите фактура, моля, посочете необходимата информация - получател, идентификационен номер, адрес. Всички такси за банков превод ще бъдат поносими от страната-партньор.

До 18 март 2019 г. - Организаторите ще изпратят тестовете, отговорите, ключовете за отговор и примерния доклад за резултатите на участниците в училищата участнички;

19 - 31 март 2019 г. - Конкурсът ще се проведе в удобен за училището ден;

До 3 април 2019 г. - Училищата трябва да изпратят доклада за резултатите чрез електронна поща на mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com Докладът за резултатите трябва да бъде придружен от сканиран документ като доказателство за платена такса за участие.

13 април 2019 г. - резултатите от есенния кръг ще бъдат публикувани на уебсайта на турнира;

До 30 април - сертификатите за всички участници и медалите за победителите ще бъдат изпратени по пощата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО 2019

След зимния кръг - квотите за участие за финалите в България ще бъдат обявени на уеб сайта на турнира

Март 2019 г. - Офертите за пакети ще бъдат изпратени на участниците от официалната туристическа агенция на турнира.

До 10 април 2019 г. - Училищата трябва да изпратят списък на участниците си в последния кръг.

До 20 април 2019 г. - училищата трябва да организират настаняване в Несебър със служебната туристическа агенция на турнира.

До 30 април 2019 г. - Участниците ще могат да получат безплатна виза чрез официална покана, изпратена от организаторите.

До 20 юни 2019 г. - финалната версия на програмата на турнира и списъкът с разпределения на участниците в зала с определено начално време за индивидуалните и отборните състезания ще бъдат публикувани на уебсайта.

28 юни 2019 г. - Регистрация на участниците от лидера на групата. Техническа конференция.

29 юни 2019 г. - Откриване на турнира. Индивидуален конкурс.

30 юни 2019 г. - Отборно състезание. Награждаване на победителите в екипа.

1 юли 2019 г. - Церемония по награждаването на победителите в турнира - проведен в Античния римски форум в Стария град на Несебър.


РЕГЛАМЕНТИ

1. Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, които ще бъдат разделени на девет възрастови групи.

Група 1 – 7-8-годишни ученици (старт през Зимен кръг)
Група
 2  –    8-9-годишни ученици
Група 3  –    9-10-годишни ученици
Група 4  –  10-11-годишни ученици
 
Група 5 – 11-12-годишни ученици
Група 6 – 12-13-годишни ученици
Група 7 – 13-14-годишни ученици
Група 8 – 14-15-годишни ученици
Група 9 – 15-18-годишни ученици

 


2. Турнирът се провежда дистанционно в три кръга и завършва с финален конкурс в България.

Есенна обиколка - през октомври

Зимен кръг - през януари

Пролетен кръг - през март

Финал - през юни - юли

3. В трите предварителни кръга участниците ще се състезават или в домашно училище (ако има минимум 10 ученици), или в партньорско училище в същата област, в ден, избран от училището (денят трябва да бъде избран от календарният период).

4. Всеки кръг от турнира се провежда под формата на тест за всяка група, който ще продължи 60 минути.

Броят на проблемите в теста е 20, 10 от които имат отговор с множествен избор и 10 имат отворен отговор. (Учениците от Група 1 решават само 10 проблема в зимния кръг.)

Проблемите са съставени от екип от специалисти и консултанти и съответстват на съдържанието на учебните програми за съответните възрастови групи в различните страни (Приложение 1 - Учебна програма по МББ).

Тестовете са налични на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски. Ако е необходимо, училищата в различните страни трябва да осигурят превод на теста на езика, който се изисква от участниците.

Не се допуска използването на калкулатори и други цифрови устройства (мобилни телефони и др.). Студентите, които правят теста на език, различен от техния майчин език, могат да използват речник.

5. Всяко участващо училище (или всяко партньорско училище за съответната област / страна) трябва да изпрати по електронна поща заявление за участие (Приложение 2 - Формуляр за кандидатстване) не по-късно от 3 дни преди началото на всеки отдалечен турнир на: mwb_en @ abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com

6. За всеки кръг училището трябва да прехвърли таксата за регистрация за всеки студент под формата на дарение, по банковата сметка, предоставена от организаторите. Получените средства се използват от организаторите за съставяне на конкурсните тестове; за превод на официалните езици на конкурса; за обработка на резултатите и класиране; за предоставяне на удостоверения и медали; за пощенски и други организационни дейности.

7. Преди всяко дистанционно кръг организаторите ще изпратят тестовете за всяка възрастова група, клавиша за отговор, лист с отговори и протокол за резултатите от извадката.

8. Участващото училище (или партньорското училище за съответния район / страна) трябва да избере подходящ за тях ден и час от календарния период за всеки кръг и след това да проведе конкурса, като същевременно осигурява атмосфера на справедливост и честност. (Приложение 3 - обещание за лоялна конкуренция).

Маркирането ще се извършва от комисии в училищата, където се провежда конкурсът.

Всеки правилно решен проблем от 1 до 10 е на стойност 1 точка и всеки правилно решен проблем от 11 до 20 е на стойност 2 точки (ако проблемът има 2 или повече отговора: 1 точка за частичен отговор, 2 точки за пълен отговор) , Общ брой точки: 30.

Резултатите се попълват във формуляра за отчет, който трябва да бъде изпратен на: mwb_en@abv.bg и mwb_en@mathematicalmail.com не по-късно от три дни след провеждането на конкурса.

Протоколът от теста трябва да бъде предоставен за информация на състезателите и техните родители.

Училищата, в които се провежда състезанието, трябва да държат конкурсните документи до последния кръг на турнира.

9. Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по възрастови групи.

Класирането се извършва в зависимост от броя на разрешените проблеми (точките са спечелени).

В случай на равен брой решени проблеми, по-високо класиран участник ще бъде този, който е похарчил по-малко време за решаване на проблемите.

Класирането ще бъде обявено не по-късно от 10 дни след края на състезателния период и ще бъде публикувано на уебсайта на турнира: www.mathematicalmail.com.

10. Наградите за всяка дистанционна състезание са златни, сребърни и бронзови медали, както и сертификати за всички участници.

Наградите ще бъдат изпратени на адреса, предоставен от участника (пълно име на получателя, институция, номер, улица, място на пребиваване, пощенски код) в рамките на 30 дни от провеждането на всеки от предварителните кръгове.

Броят на студентите, които получават медали във всеки конкурс, ще бъде до 20% от общия брой участници - 4% ще получат златни медали, 8% сребро и 8% бронз.

След приключването на трите предварителни кръга на турнира учителите, които са участвали в него, ще получат сертификат за партньорство.

КРАЙНА КРЪГ

11. Квотите за участие за финалите в България ще бъдат обявени на уебсайта на турнира след втория кръг.

Пътувания и настаняване в гр. Несебър за студенти, които ще участват в конкурса, и техните учители и / или родители ще бъдат за сметка на участниците.

За тези, които не могат да пристигнат в България, ще има възможност за дистанционно участие в турнирния финал.

12. Финалите се състоят от два различни състезания - индивидуални и отборни, провеждани в продължение на два дни.

13. Броят на проблемите в индивидуалния конкурс е 20, 10 от които имат отговор с множествен избор и 10 имат отворен отговор. Всеки правилно разрешен проблем от 1 до 10 е на стойност 1 точка, а всеки правилно решен проблем от 11 до 20 е на стойност 2 точки.

14. Отборният конкурс е под формата на математическо реле, състоящо се от 5 проблема за всяка възрастова група. Решаването на всеки проблем се използва за решаване на следния проблем. Всеки отбор, състоящ се от трима ученици от същата възрастова група, трябва да реши проблемите в рамките на 45 минути и след това да попълни общ лист с отговори.

Първият правилно решен проблем е на стойност 5 точки, вторият - 4 точки, третият - 3 точки, четвъртият - 2 точки и петият - 1 точка.

15. Документите за конкурса се намират на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски. Ако е необходимо, училищата в различните страни трябва да предоставят преводи на езика, който се изисква от участниците.

Калкулаторите не са разрешени. Студентите, които правят теста на език, различен от техния майчин език, могат да използват речник.

16. Участниците, които заемат първите три места във всяка възрастова група в индивидуалното състезание и в отборното състезание, ще получат златни, сребърни и бронзови медали (общият брой на носителите на медали ще бъде 20% от общия брой на финалистите от всяка възрастова група).

Класирането се извършва в зависимост от броя на разрешените проблеми (точките са спечелени). В случай на равен брой решени проблеми, по-високо класираният участник / екип ще бъде този, който е похарчил по-малко време за решаване на проблемите.

17. Класирането за Купата на математиката без граници ще бъде определено въз основа на сумата от двата най-добри резултата от трите дистанционни кръга и двойния резултат от финалната надпревара. Трите най-успешни ученици от всяка възрастова група и страна ще бъдат включени в класацията за турнирните купи.

Участниците, които заемат първо място във всяка възрастова група, ще получат Златната купа "Математика без граници", тези, които заемат второ място, ще получат сребърна купа "Математика без граници", а тези, които заемат трето място, ще получат бронзовата купа "Математика без граници". Всички притежатели на чаши ще бъдат наградени с лаврови венци.

18. Специалните награди и титлата Math Star на турнира ще бъдат получени от най-успешния състезател на всяка страна.

19. Кметът на Несебър, покровител на турнира, ще възнагради най-успешния състезател и учителя с най-голям принос в турнира.

20. Учителите от всички участващи страни с най-голям принос за популяризирането на турнира ще бъдат наградени от организаторите.


Програма

Клас
Кръг
Теми с натрупване за всеки клас и всеки кръг на турнира
 
 
1
Зима
Събиране и изваждане на числата до 20.
 
Пролет
Събиране и изваждане на числата до 20. Триъгълник, правоъгълник и квадрат. Метър, дециметър, сантиметър.
Пари.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
Есен
Числата от 21 до 100 - четене, писане, събиране и изваждане. Сравняване на числата до 100. Килограм, час (време), метър, дециметър, сантиметър. Обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
Магически квадрат.
 
 
 
Зима
Умножение и деление - умножение на едноцифрените числа с числата до
10. Деление на числата до 100 с числата до 10 с частно едноцифрено число. Денонощие, седмица, месец, година. Изброяване. Брой начин за избор на два предмета от три предмета.
Прости логически задачи.
 
 
Пролет
Умножение и деление с едноцифрени числа. Събиране и изваждане на числата до 100. Видове триъгълници според страните. Квадрат.
Правоъгълник. Отсечка. Числови редици – закономерности. Ребуси.
 
 
 
 
 
 
3
Есен
Събиране, изваждане, сравняване на числата от 101 до 1000. Километър, метър. Верни и неверни твърдения (логически задачи).
 
Зима
Умножение и деление на двуцифрени числа. Остър, прав и тъп ъгъл Видове триъгълници според ъглите. Метод за решаване на задачи „от края”.
 
 
Пролет
Умножение и деление на трицифрени числа.Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, множител, делимо и делител. Делимо, делител, частно и остатък.
Метод на непосредствената проверка.
 
 
 
4
Есен
Числата над 1000. Римски цифри. Събиране и изваждане на числата над 1000. Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число.
Зима
Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число.
Пролет
Окръжност, правоъгълник, квадрат. Лице на правоъгълник и квадрат. Метод за решаване на задачи с правилото на „крайния елемент”.
 
 
 
 
5
Есен
Прости и съставни числа. Признаци за делимост на 2, 3, 5 и 9. Принцип на Дирихле. Диаграми на Ойлер- Вен.
Зима
Геометрични фигури – триъгълник, четириъгълник - успоредник, правоъгълник, ромб. Квадрат. Сбор и разлика на отсечки.
 
Пролет
Обикновени и десетични дроби. Събиране, изваждане, умножение и деление. Безкрайни периодични десетични дроби - събиране, изваждане, умножение и деление.
 
 
 
 
6
Есен
Степенуване. Проценти. Рационални числа. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос.
 
Зима
Общ делител. Взаимно прости числа. Отрицателни числа. Множества. Обединение и сечение на множества.
Комбинаторика – подредби, комбинации.
Пролет
Окръжност. Дължина на окръжност. Кръг. Лице на кръг. Пропорции.
 
 
 
7
Есен
Многочлени. Събиране, изваждане и умножение на многочлени.
Зима
Цели изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на множители. Линейни уравнения. Задачи, които се решават чрез линейни уравнения.
Пролет
Еднакви триъгълници. Линейни неравенства.
 
 
 
 
 
 
8
Есен
Ирационални числа. Квадратен корен. Преобразуване на ирационални изрази. Линейни диофантови уравнения.
 
Зима
Средна отсечка в триъгълник. Медицентър на триъгълник. Графика на линейната функция. Права и обратна пропорционалност. Квадратни уравнения и уравнения, които се свеждат до квадратни.
 
 
Пролет
Успоредник, правоъгълник, ромб, квадрат – свойства. Централни, вписани, периферни ъгли и окръжност. Вписана и описана окръжност за триъгълник. Вписан и описан многоъгълник.
Системи линейни уравнения и неравенства.
 
9
Есен
Ирационални числа. Алгебрични уравнения.
Зима
Подобни триъгълници. Системи квадратни уравнения.
Пролет
Теорема на Питагор. Обобщена теорема на Виет.

 

Приложение 1 – програма на турнира
Приложение 2 – заявка за участие
Приложение 3 - обещание за честно съревнование

 

Видео

Вашето запитване

Име*
Имейл*
Телефон*
Желана дата*
Брой възрастни*
Брой деца
Уточнения
 
Моля, въведете МД Тур - туроператор, хотели онлайн
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!